NGHỈ MÁT THƯỜNG NIÊN – 2019

NGHỈ MÁT THƯỜNG NIÊN – 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư P69 tổ chức các hoạt động thường niên cho nhân viên nhằm nâng cao tinh thần làm việc, tính đoàn kết tập thể. 

Hình ảnh tập thể nhân viên công ty vui chơi trong dịp nghỉ lễ.