Dựa trên sự hoạt động có hiệu quả của công ty TNHH Cơ Khí và lắp máy P69, nay công ty Cổ phần Đầu tư P69 đã có nhiều mối quan hệ, được khách hàng đặc biệt quan tâm, tin cậy.

Với phương châm “Uy tín – Chất Lượng – Tiến độ – Hiệu quả”, P69 JSC luôn hướng tới những công trình đạt chất lượng cao và không ngừng đáp ứng những yêu cầu của khách hàng.

CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA P69: