RADIO THE VOICE OF VIETNAM BUILDING

DỰ ÁN CUNG CẤP THIẾT BỊ CHO ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM VOV | Công ty cổ phần tin học Bách Khoa

Project: Radio The Voice of Vietnam Building

Address: 58 Quan Su, Hanoi

Investor: Radio The Voice of Vietnam

Contract value: 28,888,435,089 vnđ