VINCOM PLAZA PHỦ LÝ

Công trình: VINCOM PLAZA PHỦ LÝ

Hạng mục:

Thi công tổng thầu cơ điện TTTM Vincom Plaza Phủ Lý

    • Cung cấp và lắp đặt hệ thống ĐHKK, thông gió
    • Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện, điện nhẹ
    • Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, PCCC…

Địa chỉ: Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Chủ đầu tư: Tập đoàn VinGroup

Giá trị hợp đồng: 130,459,666,972 vnđ

Bài viết trước đó VINCOM PLAZA HOÀ BÌNH
Bài viết sau đó TÒA NHÀ PLASCHEM