Hình ảnh máy móc, thiết bị, công nghệ của công ty P69

HÌNH ẢNH MÁY MÓC, THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ CỦA CÔNG TY P69

Một số hình ảnh máy móc, trang thiết bị sản xuất.

 

 

 

 

 

 

Bài viết trước đó DỰ ÁN VINHOMES GRAND PARK
Bài viết sau đó VĂN PHÒNG CÔNG TY