Quy định về quỹ bảo trì nhà chung cư với cư dân, chủ đầu tư

Những quy định về quỹ bảo trì nhà chung cư đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và bền vững của tòa nhà. Quỹ bảo trì cũng giúp đáp ứng các chi phí bảo trì, sửa chữa và nâng cấp các tiện ích chung của tòa nhà. Tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của quỹ bảo trì, cần có sự tham gia chủ động của cả cư dân và chủ đầu tư. Bài viết của công ty P69 này sẽ đề cập đến quy định về quỹ bảo trì nhà chung cư trong các văn bản pháp luật hiện hành ở Việt Nam, cùng những nguyên tắc và thực trạng cần lưu ý trong việc quản lý và sử dụng quỹ bảo trì.

Quỹ bảo trì nhà chung cư là gì?

Quỹ bảo trì nhà chung cư là khoản tiền được các cư dân chung cư đóng vào để sử dụng cho việc bảo trì, sửa chữa và duy trì các công trình và thiết bị công cộng của tòa nhà chung cư. Khi một tòa nhà chung cư mới được xây dựng, chủ đầu tư phải thành lập quỹ bảo trì và đóng góp một khoản tiền ban đầu vào quỹ này.

Sau đó, các cư dân sẽ tiếp tục đóng góp vào quỹ bảo trì hàng tháng hoặc hàng năm để đảm bảo rằng quỹ này luôn đủ tiền để sửa chữa và bảo trì các phần khác nhau của tòa nhà. Quỹ bảo trì được quản lý bởi Hội đồng quản lý tòa nhà chung cư, với sự giám sát của các cư dân và chủ đầu tư.

Quỹ bảo trì nhà chung cư là gì?
Quỹ bảo trì nhà chung cư là gì?

Quy định pháp luật về bảo trì nhà chung cư

Việc bảo trì nhà chung cư được quy định trong nhiều văn bản pháp luật của Việt Nam, bao gồm:

 • Theo điều 107 luật nhà ở 2014, chủ sở hữu chung cư có trách nhiệm bảo trì phần sở hữu riêng và đóng góp kinh phí bảo trì với phần sở hữu chung nhằm đảm bảo chi phí vận hành tòa nhà.
 • Theo điều 108 luật nhà ở 2014 các chủ sở hữu đều đóng góp kinh phí bảo trì nhà chung cư cho phần sở hữu chung.
 • Việc sử dụng quỹ bảo trì nhà chung cư vào phần sở hữu chung được quy định theo điều 109 của luật nhà ở 2014.
  Theo điều 110 luật nhà ở 2014 các quy trình, nội dung bảo trì và việc quản lý hồ sơ bảo trì nhà chung cư phải được thực hiện theo pháp luật về xây dựng.
 • Luật Quản lý, sử dụng và phát triển tài sản Nhà nước năm 2017: Quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ tài sản Nhà nước, trong đó có quy định về quản lý, bảo trì, sửa chữa công trình xây dựng do Nhà nước quản lý.
 • Thông tư 08/2016/TT-BXD: Hướng dẫn về việc bảo trì công trình xây dựng và quản lý chất lượng công trình.

Theo các quy định này, bảo trì nhà chung cư là trách nhiệm của chủ đầu tư, quản lý nhà chung cư và cư dân. Đối với cư dân, họ phải đóng góp vào quỹ bảo trì nhà chung cư để đảm bảo sự bảo trì và sửa chữa các công trình nhà ở chung. Quỹ bảo trì nhà chung cư được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.

Quy định về phí đóng bảo trì nhà chung cư

Phí đóng bảo trì nhà chung cư là khoản phí mà cư dân phải đóng để thực hiện các công tác bảo trì, sửa chữa, bảo vệ, bảo dưỡng và duy trì các tiện ích chung của tòa nhà. Quy định về phí đóng bảo trì nhà chung cư được quy định trong Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng chung cư.

Theo đó, các khoản phí đóng bảo trì nhà chung cư gồm:

 • Phí quản lý: Là khoản phí được thu hàng tháng để trang trải chi phí hoạt động của Ban quản lý tòa nhà, bao gồm chi phí tiền lương, văn phòng phẩm, chi phí sử dụng điện, nước, internet, máy photocopy, máy fax, điện thoại, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của ban quản lý, chi phí vận hành và duy trì hệ thống an ninh, chi phí vận hành và duy trì hệ thống thông tin liên lạc, chi phí vận hành và duy trì thang máy, cầu thang, hành lang, hầm để xe, chi phí vận hành và duy trì hệ thống thoát nước, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát khí và các hệ thống khác của tòa nhà.
 • Phí bảo trì: Là khoản phí được thu hàng tháng để trang trải chi phí bảo trì, sửa chữa, bảo vệ, bảo dưỡng và duy trì các tiện ích chung của tòa nhà như thang máy, cầu thang, hành lang, hầm để xe, hệ thống thoát nước, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát khí và các hệ thống khác.
 • Phí bảo vệ: Là khoản phí được thu hàng tháng để trang trải chi phí bảo vệ, an ninh của tòa nhà, bao gồm chi phí tiền lương, chi phí mua sắm trang thiết bị bảo vệ, chi phí vận hành và duy trì hệ thống camera an ninh, hệ thống cửa ra vào, hệ thống báo động và các hệ thống khác.
 • Phí sử dụng tiện ích chung: Là khoản phí được thu hàng tháng hoặc hàng năm để trang trải chi phí sử dụng các tiện ích chung của tòa nhà như hồ bơi, phòng tập gym, sân khấu, khu vực BBQ, khu vui chơi trẻ em và các tiện ích khác.

Phí sử dụng tiện ích chung là một khoản phí bắt buộc mà các cư dân trong tòa nhà chung cư phải trả, và được quy định trong hợp đồng mua bán hoặc cho thuê căn hộ. Tùy vào chính sách và thỏa thuận của từng tòa nhà, phí sử dụng tiện ích chung có thể được thu hàng tháng hoặc hàng năm.

Quy định về sử dụng kinh phí bảo trì đối với chủ đầu tư, ban quản trị nhà chung cư

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các chủ đầu tư và ban quản trị nhà chung cư phải sử dụng kinh phí bảo trì theo các quy định sau:

Quy định về sử dụng kinh phí bảo trì đối với chủ đầu tư, ban quản trị nhà chung cư
Quy định về sử dụng kinh phí bảo trì đối với chủ đầu tư, ban quản trị nhà chung cư

– Sử dụng đúng mục đích: Kinh phí bảo trì chỉ được sử dụng cho các mục đích liên quan đến bảo trì, sửa chữa và nâng cấp hạ tầng, thiết bị, công trình kỹ thuật của tòa nhà chung cư.

– Thực hiện đầy đủ các thủ tục, quy định pháp luật về quản lý, sử dụng và giám sát việc sử dụng kinh phí bảo trì.

– Thống kê, báo cáo và công khai thông tin về sử dụng kinh phí bảo trì định kỳ, thường xuyên đối với cư dân, các tổ chức, cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến quản lý, sử dụng tòa nhà chung cư.

– Không được sử dụng kinh phí bảo trì cho các mục đích khác ngoài mục đích đã quy định, không được sử dụng kinh phí bảo trì để chi trả các khoản nợ cá nhân, tài sản cá nhân của chủ đầu tư, ban quản trị hay nhân viên quản lý tòa nhà.

– Có trách nhiệm tiết kiệm, sử dụng kinh phí bảo trì hiệu quả, đảm bảo rằng chi phí sử dụng các dịch vụ, thiết bị, vật tư phù hợp với mức độ sử dụng, đảm bảo an toàn và tiết kiệm.

– Chịu trách nhiệm về những hậu quả phát sinh do sử dụng kinh phí bảo trì không đúng mục đích hoặc không tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng và giám sát kinh phí bảo trì.

– Tổ chức sử dụng kinh phí bảo trì tòa nhà chung cư cần đảm bảo sự minh bạch, công khai, rõ ràng và tiết kiệm chi phí để tạo được sự tin tưởng và ủng hộ của cư dân đối với hoạt động quản lý tòa nhà.

Thời gian đóng tiền quỹ bảo trì tòa nhà

Thời gian đóng tiền quỹ bảo trì tòa nhà được quy định theo quyết định của ban quản trị hoặc trong hợp đồng mua bán hoặc cho thuê căn hộ. Thông thường, phí bảo trì sẽ được tính vào tiền thuê hoặc tiền phí sử dụng căn hộ hàng tháng hoặc hàng năm, và người dân sẽ được thông báo trước về khoản phí này cũng như thời gian đóng tiền. Nếu người dân không đóng đủ phí bảo trì trong thời gian quy định, họ có thể bị phạt hoặc bị cấm sử dụng tiện ích chung của tòa nhà.

Quy định về quản lý quỹ bảo trì trong luật Nhà ở

Trong khoản 3 điều 109 luật Nhà ở 2014 những quy định trong quản lý quỹ bảo trì nhà chung cư bao gồm:

 • Ban quản trị nhà chung cư muốn sử dụng kinh phí bảo trì thì cần phải có sự minh bạch rõ ràng.
 • Ban quản trị có trách nhiệm quản lý và sử dụng kinh phí bảo trì đúng mục đích, đúng hạng mục cần bảo trì.
 • Các kế hoạch bảo trì phải được hội nghị nhà chung cư thông qua mới được phép triển khai.
 • Bên quản lý tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì phần sở chung có trách nhiệm chuyển tiền trong thời hạn 3 ngày cho ban quản lý. Thời gian chuyển tiền được tính kể từ ngày nhận hồ sơ yêu cầu của bản quản trị chung cư.

Khi thực hiện bảo trì nhà chung cư phải tuân thủ những nguyên tắc nào?

Khi thực hiện bảo trì nhà chung cư, người quản lý và các chủ đầu tư phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Tuân thủ các quy định pháp luật về bảo trì nhà chung cư và sử dụng kinh phí bảo trì.
 • Lập kế hoạch bảo trì chi tiết và thực hiện theo đúng tiến độ.
 • Đảm bảo an toàn cho cư dân và nhân viên trong quá trình thực hiện bảo trì.
 • Đảm bảo sự liên tục trong việc bảo trì nhà chung cư, tránh để lâu dẫn đến tình trạng hư hỏng trầm trọng.
 • Thực hiện bảo trì đầy đủ các hạng mục cần thiết, đảm bảo hiệu quả sử dụng trong thời gian dài.
 • Tiết kiệm chi phí bảo trì nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và đúng tiêu chuẩn.
 • Thông báo cho cư dân về lịch trình bảo trì để họ có thể chuẩn bị và sắp xếp thời gian.
 • Tôn trọng quyền lợi của cư dân và thực hiện bảo trì đúng quy định, không lợi dụng kinh phí bảo trì cho mục đích cá nhân.
Khi thực hiện bảo trì nhà chung cư phải tuân thủ những nguyên tắc nào?
Khi thực hiện bảo trì nhà chung cư phải tuân thủ những nguyên tắc nào?

Thực trạng về việc quản lý và sử dụng quỹ bảo trì nhà chung cư ở Việt Nam

Tình trạng quản lý và sử dụng quỹ bảo trì nhà chung cư ở Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập và hạn chế. Một số vấn đề thường gặp bao gồm:

 1. Việc thu phí đóng vào quỹ bảo trì chưa được thực hiện đầy đủ và đúng qui định, dẫn đến thiếu hụt kinh phí cho công tác bảo trì, sửa chữa, nâng cấp tòa nhà chung cư.
 2. Quản lý và sử dụng quỹ bảo trì chưa được minh bạch và công khai, không đảm bảo tính minh bạch và đúng qui trình.
 3. Không đủ kiến thức và kinh nghiệm về quản lý và sử dụng quỹ bảo trì của các ban quản lý tòa nhà, dẫn đến việc sử dụng quỹ không đúng mục đích hoặc bị lãng phí.
 4. Việc sử dụng quỹ bảo trì không hiệu quả, không đúng với thực tế của tòa nhà, không đảm bảo tính ưu tiên và sự cân đối giữa các công tác bảo trì, sửa chữa, nâng cấp và đáp ứng nhu cầu của cư dân.

Để cải thiện tình trạng này, cần có sự thực hiện đầy đủ, đúng qui định và công khai việc thu phí đóng vào quỹ bảo trì. Các ban quản lý tòa nhà cần được đào tạo về kiến thức quản lý quỹ bảo trì và phải có sự giám sát, theo dõi định kỳ của các cơ quan chức năng để đảm bảo sự minh bạch và công khai của việc quản lý và sử dụng quỹ bảo trì. Ngoài ra, cần đưa ra các quy định, tiêu chuẩn và hướng dẫn về việc sử dụng quỹ bảo trì sao cho hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu của cư dân.

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và giải đáp miễn phí tại địa chỉ:

Thông tin liên hệ P69 – Nhà Thầu Cơ Điện M&E

Địa chỉ: Số 6/165C Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Website: https://p69.com.vn/

Hotline : 02422121212 – 0965937799

Email: kd@cokhip69.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/p69nhathaucodien

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/congtyp69/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCOUwCnE5iGj8iqe_ZIUM7oA

5/5 - (1 bình chọn)