Nghẹt ống nước trong hệ thống nước gia đình: nguyên nhân, cách xử lý